อยากปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ ปี 2566 ต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับในปี 2023 นี้หากคุณเป็นลูกค้าเงินฝากธนาคารกรุงเทพและมีบัญชีธนาคารกรุงเทพอยู่ไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์แบบมีสมุดไปเปิดที่สาขาหรือเป็นบัญชีที่เปิดในระบบออนไลน์ E-Saving แต่ในปัจจุบันไม่ได้เดินบัญชีต้องการที่จะปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพหรือเป็นบัญชีของคนที่รู้จักพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เปิดไว้แล้วมีเหตุถึงแก่กรรมเสียชีวิตลงไปแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังต้องการที่จะปิดบัญชีจะมีวิธีปิดบัญชีธนาคารได้อย่างไรโดยเฉพาะถ้าเป็นบัญชีที่ไม่มีสมุดเป็นการเปิดแบบออนไลน์แล้ว

ต้องการปิดบัญชีธนาคารออนไลน์จะต้องทำอย่างไรมีวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไรบ้างในการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพรวมไปถึงหลักฐานต้องใช้อะไรบ้างหรือมีค่าบริการหรือไม่ต้องเสียเงินไหมคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ในการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพจะมีคำตอบให้ในช่วงต่อไป

ปี 2023 หลักการในการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพของธนาคาร

ก่อนอื่นจะมาดูกันก่อนว่าหลักการหรือวิธิปฏิบัติของการปิดบัญชีกรุงเทพธนาคารมีแนวทางในการปฏิบติอย่างไรก่อนสำหรับบัญชีกรุงเทพประเภทสะสมทรัพย์ หากว่าบัญชีนั้นมีจำนวนเงินในบัญชีคงเหลือมียอดต่ำกว่าจำนวน 2,000 บาทและไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเลยเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไปทางระบบของธนาคารจะโอนบัญชีนั้นไปเป็นบัญชีประเภท INACTIVE และจะหักเงินค่ารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาทจนกระทั่งเป็น 0.00 บาท ธนาคารก็จะปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ส่วนลูกค้าที่มีสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพอยู่และต้องการที่จะปิดบัญชีธนาคารก็จะสามารถปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพได้โดยการนำสมุดบัญชี

พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพกับสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น แต่ถ้าเจ้าของบัญชีถึงแก่กรรมก็ต้องนำหลักฐานของผู้เสียชีวิตและเอกสารของผู้ที่ไปติดต่อให้ครบถ้วนด้วยโดยเฉพาะใบมรณะบัตรขอเจ้าของบัญชีและการติดต่อขอปิดบัญชีธนาคารจะไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

การปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพประเภทออนไลน์ต้องทำอย่างไร

ต่อไปจะมาดูวิธีในการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพไม่มีสมุดในที่นี้ก็จะหมายถึง บัญชีประเภทออนไลน์อย่าง E-Saving จะมีวิธีในการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพออนไลน์อย่างถูกวิธีต้องทำอย่างไร การปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพแบบออนไลน์มีวีธีการดังนี้คือต้องยื่นคำร้องขอปิดบัญชีโดยการกรอกแบบฟอร์มขอปิดบัญชีพร้อมเอกสารประกอบ คือ บัตรประชาชนตัวจริงและเครื่องโทรศัพท์มือถือของหมายเลขที่เปิดบัญชี e-Savings สามารถขอปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพได้กับทุกสาขาที่สะดวกได้ทั่วประเทศไม่สามารถใช้การปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพผ่านแอพได้หรือบางคนอาจจะไม่มีเวลาไปติดต่อที่ธนาคารก็อาจใช้วิธีในการปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพแบบง่าย ๆ ด้วยการถอนเงินออกให้เหลือน้อยที่สุดแล้วรอให้ธนาคารปิดบัญชีไปเองก็เป็นอีกทางเลือกทางหนึ่งเช่นเดียวกัน

Scroll to Top