About us TRN2020

About us TRN

About us …เว็บไซต์ ThailandRestaurantNews.com ถือกำเนิดจากสื่อนิตยสาร Thailand Resturant News ซึ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแวดวงอุตสาหกรรม HoReCa (Hotel Restaurant and Cafe’) โดยเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร และ ร้านคาเฟ่เครื่องดื่ม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ ปัจจุบันนิตยสารในฉบับสิ่งพิมพ์ได้เผยแพร่มาแล้วเป็นเวลา 18 ปี มากกว่า 220 ฉบับ จึงทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ รู้ลึกรู้จริง ในอุตสากรรม HoReCa อย่างแท้จริง

เพื่อให้นิตยสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของสังคมในยุคปัจจุบันผ่านสื่อออนไลน์หลายรูปแบบ การเปิดตัวเว็บไซต์ ThailandRestaurantNews.com จึงเป็นสื่อออนไลน์ที่จะถ่ายทอดสาระและข่าวสารในแวดวงอุตสาหรรม HoReCa ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน โดยเราให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์และสื่อนิตยสารควบคู่กันไป เพื่อเป็นทางเลือกและให้ท่านผู้อ่านได้รับความสะดวกมากขึ้น


About Us
นิตยสาร Thailand Restaurant News


About us | นิตยสาร Thailand Restaurant News ฉบับที่ 221 | HoReCa โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
นิตยสาร Thailand Restaurant News ฉบับที่ 221

นิตยสาร Thailand Resturant News ซึ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแวดวงอุตสาหกรรม HoReCa (Hotel Restaurant and Cafe’) โดยเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และ ร้านคาเฟ่เครื่องดื่ม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ ปัจจุบันนิตยสารในฉบับสิ่งพิมพ์ได้เผยแพร่มาแล้วเป็นเวลา 18 ปี มากกว่า 220 ฉบับ …นิตยสาร Thailand Resturant News ก่อตั้งโดย นางสาวฉัตรพร โยเหลา สื่อมวลชนที่คลุกคลีอยู่ในธุรกิจเอสเอ็มอี และอุตสาหกรรม HoReCa โดยมีเป้าหมายที่จะให้นิตยสารเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในแวดวง HoReCa ซึ่งในปัจจุบันนิตยสาร Thailand Restaurant News ได้รับการยอมรับจากผู้อ่านในแวดวงเป็นอย่างดี…


ที่อยู่สำนักงาน

บริษัท ซี แอด โปรโมชั่น (1997) จำกัด
77/14 หมู่บ้านชลลดา ซ.2 ถ.สายไหม 34 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10200

ติดต่อเรา

โทร.02-991-3031-3 / อีเมล์: trnclub@yahoo.com

เครือข่ายออนไลน์