การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2563

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2563

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย

THAI-IDC เปิดรับสมัครบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Packing) ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.thai-idc.com/

68 / 100 SEO Score