“World Food Expo 2017” งานอาหารครั้งยิ่งใหญ่ ปักธงให้ไทยเป็นครัวของโลก

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และสานพลังประชารัฐ  จัดอีเว้นท์  “World Food Expo 2017” เป็นครั้งแรก ยิ่งใหญ่สมกับเป็นครัวของโลก ระหว่างวันที่ 23 มี.. – 9 เม.. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 . ณ ลานสแควร์ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ผนึกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันให้ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก ทั้งร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Food Tourism พร้อมเครือข่ายพันธมิตรหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ , ททท., เอสเอ็มอีดีเวลล็อปเม้นท์แบงค์, สสว., ไทยเบฟเวอเรจ, บุญรอด บริวเวอรี่, เบทาโกร ภายใต้วิสัยทัศน์ ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลก

งานเดียวที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวของไทยได้ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบขนกองทัพร้านอาหารยอดนิยม Street Food, Food Truck พบเมนูอาหารไทยโบราณหาทานยาก อาหารถิ่นจากโครงการ Amazing Thai Taste และอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ผลิตชั้นนำ รวมเกือบ 200 ร้านมาให้เลือกชิมกันอย่างจุใจ พร้อมกิจกรรมมากมาย ทั้งการสาธิตการปรุงอาหารไทยจากเชฟชื่อดัง

รมว.อุตตม-สาวนายน
บรรยากาศภายในงาน

นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า งานนี้เป็นการสร้างการรับรู้และผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลกในอนาคต สอดคล้องแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตอาหารแปรรูปมุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และการพัฒนาอาหารสู่ตลาดการค้าโลก พร้อมการส่งเสริมวิสาหกิจไทยใน ทุกระดับ

ตลอดการจัดงาน 18  วันนี้คาดว่าจะมีผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนในกรุงเทพฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน ทำให้เกิดบรรยากาศทางการค้า และโอกาสในการแลกเปลี่ยน การเจรจาทางธุรกิจแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเกิดกระแสการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ประเมินว่าจะเกิดมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้ในศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งในรูปแบบอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก และรูปแบบการบริโภคอาหารไทยในมิติต่างๆไปพร้อมกันด้วย” 

world-food6
บรรยากาศภายในงาน

นายสมชาย  หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน “World Food Expo 2017” ขึ้นเป็นครั้งแรก มีเป้าหมายในการจัดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และการท่องเที่ยวไทยไปพร้อมกัน เป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำให้มีความเข้มแข็ง สร้างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ ผลักดันให้อาหารไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดโลก สนับสนุนการส่งออกวัตถุดิบและสินค้าอาหารสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมีความปลอดภัยไปยังตลาดโลก

การจัดงาน “World Food Expo 2017” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อสร้างความชัดเจนและแสดงจุดยืนในการเป็นครัวของโลก รวมไปถึงการสร้างตราสินค้าอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จัก จดจำ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมอาหารอนาคตและช่องทางการค้า มีการสาธิตการปรุงอาหารไทย และการจำหน่ายสินค้าอาหารหลากหลายประเภท ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกระดับตั้งแต่ร้านอาหารริมทางเลื่องชื่อ อาหารไทยโบราณหาทานยาก ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาหารแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และจากผู้ผลิตชั้นนำรวมแล้วเกือบ 200 บูธ

world-food7
บรรยากาศภายในงาน

นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวง อุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน “World Food Expo 2017”  กล่าวว่า ได้แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1) โซน Santorini ประกอบด้วยเวทีกิจกรรม และการแสดงดนตรี 2) โซน Street Food และ Food Truck ประกอบด้วย ร้าน Street Food 48 ร้าน และ Food Truck 8 คัน 3) โซน Food Industry เป็นการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพของการผลิตอาหาร การสาธิตการปรุงอาหารในรูปแบบ Thai Fusion Food โดยอาศัยนวัตกรรมการผลิตอาหาร และวัตถุดิบการแปรรูปอาหารในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดสำหรับการส่งออก 4) โซน Food Cluster Pavilion of Thai Leader Cluster พบกับผู้ผลิตชั้นนำแถวหน้าระดับประเทศ ที่จะขนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มานำเสนอ อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สำหรับนักชิมทั้งหลาย พลาดไม่ได้กับการสาธิตการปรุงอาหารไทยโบราณที่หายไป โดยเชฟฝีมือดีจาก 3 สถาบันที่มีชื่อเสียง สลับสับเปลี่ยนกันมาปรุงเมนูที่หาทานได้ยากในปัจจุบันทั้งคาวและหวาน ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 23 – 28 มี.. เป็นการสาธิตและจำหน่ายเมนู ส้มฉุน ข้าวแช่  ล่าเตียง  และขนมเบื้องญวน พร้อมกับขนมสุดฮิตในตำนาน คอฟฟี่เค้ก โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 29 มี.. – 3 เม.. เป็นเมนู แกงสิงหล แกงหมูพริกขี้หนู น้ำพริกลูกมะมาด ข้าวผัดรัชกาลที่ 5  และข้าวเกรียบยาหน้า โดยโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี  และระหว่างวันที่ 4 – 9 เม.. เป็นเมนู แกงชักส้ม, แกงนอกหม้อ, แกงปลาร้าหัวตาล, และแกงบุ่มไบ่ โดยร้านบลู อีเลฟเฟ่นท์ เป็นต้น

เชฟปิง-สาธิตเมนูส้มฉุนแบบอาหารไทยอินโนเวทีฟ
บรรยากาศภายในงาน

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)  กล่าวว่า ซีพีเอ็น ในฐานะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าศุนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งหมดเพื่อจัดงาน World Food Expo 2017 โดยเราพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ที่มาเข้าร่วมงานทั้งหมด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่นี้จะทำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกได้อย่างแน่นอน

งานWorld Food Expo 2017” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มี.. – 9 เม.. 2560 ตั้งแต่เวลา   10.00 – 22.00 . ณ ลานสแควร์ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.nfi.or.thwww.centralworld.co.th

Banthita
กองบรรณาธิการประจำ Thailandrestauranews
Top